Hipnotyzer

Osoba wyszkolona w posługiwaniu się hipnozą do wywoływania zmiany niepożądanych przyzwyczajeń lub dla rozrywki.