Formy pracy

Oferuję terapię krótko- i długoterminową dla osób dorosłych, interwencje kryzysowe, oraz konsultacje psychoterapeutyczne.

Gwarantuję prywatność i poufność. Dokładam wszelkich starań, by każdy klient osiągnął jak najlepsze rezultaty. Będąc gruntownie wykształconym, kompetentnym, doświadczonym, w pełni licencjonowanym psychoterapeutą, oferuję następujące rozwiązania i usługi:

Oferty dla:  

Propozycje pomocy:

Klientów indywidualnych

• Indywidualne konsultacje i psychoterapia

• Grupy wsparcia i psychoterapia grupowa

Par i małżeństw

• Konsultacje oraz psychoterapia par i małżeństw

• Grupy wsparcia dla par i małżeństw oraz psychoterapia grupowa

Rodziców

• Konsultacje oraz psychoterapia dla rodziców

• Grupy wsparcia dla rodziców oraz psychoterapia grupowa

Rodzin

• Konsultacje oraz psychoterapia rodzinna

Grup

• Wielo-spotkaniowe grupy wsparcia oraz psychoterapia grupowa

• Pojedyncze sesje warsztatów grupowych