Get Adobe Flash player
English (United States)Polish (Poland)

Czy wiesz, że?

  • Psychiatra

    Osoba o wykształceniu medycznym. Jest lekarzem, który specjalizuje się w diagnozowaniu i leczenia zaburzeń emocjonalnych oraz chorób psychicznych za pomocą interwencji farmakologicznych (leków).

Psychology Today

Ankieta

Czy kiedykolwiek korzystałeś z psychoterapii?
 

Formy pracy

Oferuję terapię krótko- i długoterminową dla osób dorosłych, interwencje kryzysowe, oraz konsultacje psychoterapeutyczne.

Gwarantuję prywatność i poufność. Dokładam wszelkich starań, by każdy klient osiągnął jak najlepsze rezultaty. Będąc gruntownie wykształconym, kompetentnym, doświadczonym, w pełni licencjonowanym psychoterapeutą, oferuję następujące rozwiązania i usługi:

Oferty dla:  

Propozycje pomocy:

Klientów indywidualnych

• Indywidualne konsultacje i psychoterapia

• Grupy wsparcia i psychoterapia grupowa

Par i małżeństw

• Konsultacje oraz psychoterapia par i małżeństw

• Grupy wsparcia dla par i małżeństw oraz psychoterapia grupowa

Rodziców

• Konsultacje oraz psychoterapia dla rodziców

• Grupy wsparcia dla rodziców oraz psychoterapia grupowa

Rodzin

• Konsultacje oraz psychoterapia rodzinna

Grup

• Wielo-spotkaniowe grupy wsparcia oraz psychoterapia grupowa

• Pojedyncze sesje warsztatów grupowych

Dla osób

Oferty dla:  

Propozycje pomocy:

Klientów indywidualnych

• Indywidualne konsultacje i psychoterapia

• Grupy wsparcia i psychoterapia grupowa

Terapia indywidualna:

Klienci, którzy nie są zadowoleni ze swojego życia, odczuwają ból emocjonalny lub ogólny dyskomfort psychiczny, mogą odnieść korzyść z terapii indywidualnej. Terapia indywidualna koncentruje się na procesie zdrowienia osoby i na pracy nad osobistym rozwojem. Psychoterapeuta pomaga we wprowadzaniu zmian i transformacji życia na bardziej satysfakcjonujące.

Dla par

Oferty dla:  

Propozycje pomocy:

Par i małżeństw

• Konsultacje oraz psychoterapia par i małżeństw

• Grupy wsparcia dla par i małżeństw oraz psychoterapia grupowa

Terapia par:

Trudności w związku są najczęstszym powodem, dla jakiego pary zgłaszają się do gabinetu psychoterapii. Czasem małżonkowie czują dystans lub brak zrozumienia przez partnera. Zdarza się, że ich komunikacja przypomina raczej niekończącą się kłótnię niż pełne szacunku odnoszenie się do siebie nawzajem. Jeśli tak się dzieje, partnerzy odczuwają niezadowolenie, które stopniowo „wkrada się” w coraz więcej aspektów życia pary. Jeden z partnerów albo obydwoje mogą mieć poczucie, że związek utknął w martwym punkcie. Terapia pary pomaga w rozpoznaniu problematycznych obszarów i uczy bardziej efektywnych sposobów komunikowania potrzeb partnerów. Partnerzy uczą się odnoszenia się do siebie tak, aby każdy miał poczucie, że jest ważny dla drugiej osoby. Terapia pary jest procesem uczenia się, jak naprawiać „naderwaną” więź w relacji tak, aby osiągnąć pojednanie i pogłębienie więź oraz odbudować intymność w związku. Terapia pary pomaga w budowaniu wzajemnie satysfakcjonującej relacji, gdzie oboje partnerzy mają poczucie spełnienia, bliskości więzi i wsparcia w rozwoju indywidualnym oraz jako związku. Czasami terapia pary pomaga uświadomić partnerom, że pójście odrębnymi drogami to najlepsza decyzja dla obojga.

Dla rodziców

Oferty dla:  

Propozycje pomocy:

Rodziców

• Konsultacje oraz psychoterapia dla rodziców

• Grupy wsparcia dla rodziców oraz psychoterapia grupowa

Terapia rodziców.

Dla rodzin

Oferty dla:  

Propozycje pomocy:

Rodzin

• Konsultacje oraz psychoterapia rodzinna

Terapia rodzinna:

Rodziny, które borykają się z konfliktami, przechodzą kryzys, mają problemy w komunikacji, kłopoty z dziećmi lub trudności w ich wychowaniu, albo żyją w środowisku pełnym chaosu, powinny skorzystać z terapii rodzinnej. Terapia rodzin koncentruje się na zrozumieniu rodziny jako systemu, a następnie „odkodowaniu” języka komunikacji werbalnej i niewerbalnej, który przyczynił się do utraty poczucia spójności wśród członków rodziny. Terapia rodzinna pomaga naprawić i odbudować system tak, aby wszyscy jego członkowie mieli poczucie bezpieczeństwa i czuli, że są cennymi członkami żyjącymi w przyjaznego pełnym harmonii środowisku.

Dla grup

Oferty dla:  

Propozycje pomocy:

Grup

• Wielo-spotkaniowe grupy wsparcia oraz psychoterapia grupowa

• Pojedyncze sesje warsztatów grupowych

Terapia grupowa:

Klienci, którzy cierpią z powodu izolacji, braku wsparcia społecznego i problemów interpersonalnych mogą skorzystać z terapii grupowej. Grupa terapeutyczna nie tylko dostarcza wsparciu i zrozumieniu, ale też uczy zdrowych form komunikacji oraz wyznaczania granic w relacjach z innymi ludźmi. Jednym z niepowtarzalnych doświadczeń uczestnika grupy terapeutycznej jest doznanie poczucia przynależności i bycia cennym członkiem zdrowej „rodziny”, doświadczenie, którego wielu z nas nigdy nie zaznało we własnej rodzinie. Jest to bezcenne przeżycie, które pomaga rozwijać zaufanie, pokonywać niepokój w kontaktach społecznych i pogłębiać zdolności porozumiewania się oraz bycia z innymi na bardziej satysfakcjonującym poziomie.

Czas trwania psychoterapii

Psychoterapia krótkoterminowa

Wskazana jest wówczas, gdy reakcje na wydarzenia lub okoliczności życiowe wywołują na tyle intensywny poziom stresu, że przeszkadza on w ogólnym funkcjonowaniu osoby oraz utrudnia podejmowanie decyzji. Terapia krótkoterminowa koncentruje się na poznaniu przez pacjenta „rdzenia” jego trudności, zmniejszeniu objawów oraz na wypracowaniu nowych, bardziej skutecznych sposobów radzenia sobie wykorzystując potencjał, którym pacjent dysponuje. Kiedy objawy oraz opisywane przez osobę trudności mają charakter przewlekły, terapia krótkoterminowa nie jest wystarczająca.

Czas trwania: od 3 miesięcy do roku. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Psychoterapia długoterminowa

Psychoterapia długoterminowa ma na celu stworzenie warunków, które umożliwią osobie uświadomienie sobie głęboko zakorzenionych wzorów funkcjonowania w świecie, w relacjach z innymi oraz z samym sobą. Ich źródła kształtują się począwszy od wczesnodziecięcych doświadczeń. Rozpoznanie tychże nieuświadomionych wzorów daje szansę na przebudowę całego życia emocjonalnego osoby. Efektem takiego procesy jest ogólna poprawa jakości życia, pełniejszy kontakt ze sobą, trafniejsze wybory i głębsze, bardziej satysfakcjonujące związki z innymi. Terapia długoterminowa wymaga długiego procesu wypełnionego regularnymi spotkaniami. Tylko wówczas może przynieść głębokie i trwałe zmiany.

Czas jej trwania: od roku do kilku lat cotygodniowych a czasem częstszych spotkań.

Psychoterapia par (małżeństw) i rodzin

Psychoterapia pary jest pracą nad relacją pomiędzy partnerami. Może mieć charakter terapii krótkoterminowej zwłaszcza jeśli para wymaga pomocy w poradzeniu sobie z trudnościami stanowiącymi reakcje na konkretne doświadczenie jak chociażby nowy etap w życiu pary, zmiana sytuacji finansowej. Praca nad głęboko zakorzenionymi problemami, które mają wpływ nie tylko na obydwoje partnerów, ale także na jakość ich relacji wymaga terapii pary o charakterze długoterminowym.  

Czas trwania: co najmniej 3 miesiące cotygodniowych sesji. Zalecane są półtoragodzinne spotkania

Czy wiesz, że?

  • Psycholog

    Osoba, która ukończyła zaawansowany stopień studiów wyższych z zakresu psychologii. Specjalista o kwalifikacjach do świadczenia usług psychologicznych takich jak: wszechstronna ewaluacja psychologiczna i diagnostyka psychologiczna, opiniowanie, doradztwo psychologiczne. Wielu psychologów zajmuje się również nauczaniem i badaniami naukowymi.